We zijn hard bezig met onze nieuwe site!

Bureau

Werkwijze

Bewezen methodiek

Door een gestructureerde, inzichtelijke werkwijze, houden we het ontwerp- en ontwikkelingstraject op gang en overzichtelijk. Projecten verlopen altijd in nauw overleg met de opdrachtgever, zodat de wensen en doelen zo optimaal mogelijk vertaald kunnen worden naar het product. U weet precies waar u aan toe bent, en wat u van ons kunt verwachten.

Onze aanpak is gebaseerd op een gestandaardiseerde, bewezen methode, en verloopt in vijf, elkaar gedeeltelijk overlappende 'fases':

 1. 1 Strategie.

  Wij verkennen met u de strategische mogelijkheden van uw website. We stellen de doelgroep(en) vast en inventariseren de doelstelling(en) en wensen, en welke middelen we kunnen inzetten om deze te halen. Vervolgens werken we dit uit naar een functioneel ontwerp (functionele eisen aan de website) en informatie-architectuur (grove structuur van de website). De resultaten van deze fase leggen we vast in een Project Management Document.
 2. 2 Wireframes.

  Wanneer de strategie fase ver genoeg gevorderd is, beginnen we met het maken van een 'wireframe' ontwerp. Dit is een outline-ontwerp waarin wordt bepaald hoe de verschillende pagina's van de website ingedeeld gaan worden, welke onderdelen waar op de pagina komen en hoe de navigatie grofweg gaat werken.
 3. 3 Ontwerp.

  Als de wireframes uitgewerkt zijn maken we een grafisch ontwerp voor de verschillende pagina's van de website. In deze fase worden ontwerpelementen zoals sfeer, kleur, beeld en typografie bepaald en op uw wensen afgestemd.
 4. 4 Bouwen.

  Na akkoord op het grafisch ontwerp ontwikkelen we ook de technische kant van de website. De website wordt gekoppeld aan een CMS en doorontwikkeld en getest tot beide partijen er volledig tevreden mee zijn.
 5. 5 Lancering.

  Als de ontwikkelfase is afgerond zetten we de website live op uw of onze eigen hosting servers. Vervolgens trainen we u of uw collega's zodat u het Content Management Systeem kunt gebruiken om de inhoud van de website zelf aan te passen en aan te vullen.

Hou mij op de hoogte!