We zijn hard bezig met onze nieuwe site!

4chan en Imageboards lezing

Realisatie:
2009 - 2010

Medium/Discipline:
Lezing / Publicatie

Als onderdeel van een serie lezingen van de Research group Communication in a Digital Age (onderdeel van het Piet Zwart Institute) op het Beeldfestival Rotterdam 2009 gaf Timo een introductie over het fenomeen Imageboards (en daarbij voornamelijk 4chan.org). Hoewel imageboards nog een redelijk onbekende subcultuur op het internet vormen zijn ze toch bijzonder belangrijk voor continue veranderende online beelcultuur. In deze lezing gaat Timo in op de aggresieve cultuur, anonimiteit, sociale codes, beeldtaal van de imageboards en de invloed die de gebruikers als groep kunnen beuitoefenen.

De lezing is uiteindelijk gepubliceerd in Post.pic, imageboards, tagging, tool images, visual studies - a primer by practitioners, een publicatie van het Piet Zwart Institute. Een 2e lezing met betrekking tot imageboards werd gegeven op de conferentie Viral Communication